Tidligere årgange

almanak2023

Forord

Sønderjysk Almanak udkommer for 30. gang i sin nuværende form som landsdelens almanak og opslagsbog med oplysninger til foreninger, organisationer og alle, som ønsker at vide noget om sønderjyske og sydslesvigske forhold.

I år har vi valgt at leve op til den første del af vores navn, da temaet i år er "sønderjysk". Vi sætter fokus på, hvor der tales sønderjysk og af hvem. Et par sprogforskere fortæller om den sønderjyske dialekts historie, og om hvordan sønderjysk har det i dag, ligesom vi hører fra aktive brugere af sønderjysk i forskellige sammenhænge.

Almanakken byder også på ildsjæle, der har sat noget i gang fx et skaterparadis eller et marsktårn, man kan også læse om en statue på rejse og meget mere. Årets skole er Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole, og søndagsturen går syd for grænsen til Hallig Hooge. Og så er "For 50 år siden" tilbage igen, hvilket sikkert vil glæde mange læsere.

Forsidebilledet er i år Frederik IX Klokkespil, der fylder 50 år - læs mere om det i en artikel i almanakken.

Mange har sikkert bemærket, at mindeord ikke længere er en fast bestanddel af almanakken. Vi vil dog bringe enkelte mindeord over markante personer inden for folkeligt og kulturelt arbejde, som er bredt kendt i Sønderjylland og/eller Sydslesvig.

Sønderjysk Almanak indeholder endvidere en almindelig kalender, en astronomisk kalender og en tabel over højvandstider ved Vestkysten. Vejviseren indeholder adresser og telefonnumre på bl.a. foreninger, organisationer, skoler og kulturinstitutioner i Sønderjylland og Sydslesvig. Fra i år udgår jagtkalenderen, da jægerne får disse oplysninger ad anden vej. Vejviseren bliver løbende forbedret og udbygget, og forslag hertil modtages gerne af redaktionen. Idéer til artikler er også velkomne.

Kontakt os på soenderjyskalmanak@outlook.dk

Udgivelsen af Sønderjysk Almanak er med til at bidrage til, at unge mennesker fra landsdelen kan få støtte til efterskole- og højskoleophold.

Almanakkens hjemmeside er www.sønderjyskalmanak.dk

Tak for støtte til udgivelsen af Almanakken

Sønderjysk Skoleforening vil gerne her rette en varm tak til de mange, som støtter Almanakken. Det gælder annoncører, det gælder de mange, der beredvilligt har bidraget med artikler og idéer, og det gælder foreningens tillidsmænd og medlemmer, der med praktisk indsats og opbakning har støttet arbejdet.

 

Sønderjysk Skoleforening og redaktionen ønsker hermed Almanakkens læsere en glædelig jul og et godt nytår!

 

 

 

Forord

Almanak

Kalenderen

Solens op- og nedgang

Højvande ved Vestkysten

Stjerneskud

Formørkelser i året 2023

Artikler

Inger Rahbek Andersen: Prolog:

Lis Mikkelsen: For 50 år siden

Noah Meyer: Jeg taler ikke sønderjysk

Vinderbidrag fra Skoleforeningens

Artikelkonkurrence

Simon Faber: Hundredåret, der måtte sno sig

Steffen Lomholt Pedersen: Et teater for alle

TEMA: Sønderjysk

Elin Fredsted: Sønderjysk

Malene Monka: Brugen af sønderjysk i dag

og i fremtiden

Rikke Thomsen: Jeg ville hjem

Siegfried Matlok: Sikke naue - deutsch-dansk

Britta Slot Johnsen: Æ Synnejysk Forening bøvler å

Hans Georg Møller: Synnejysk Ambassade

Gunnar Hattesen: Æ Rummelpot - leverandør af

sønderjysk humor siden 1946

Britta Slot Johnsen: Søndagsturen - Hallig Hooge

Årets skole - Tommy Mikkelsen:

Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole

Karl Posselt: Forum Vojens

Per Rasmus Møller: Kong Frederik IX's klokkespil

Peter Dragsbo: Jugendstilen og Sønderborg

Morten Burgdorf Bennetsen:

Streetdome i Haderslev

Mette Berg: Marsk Camp A/S - fra oldtiden

til fremtiden

Jørgen Aabenhus: En statue på rejse

og en portepé

Frode Sørensen:

Sprogforeningens beretning

Peder Moltesen Ravn: Sønderjysk

Skoleforening  - Formandens beretning

Mindeord

Dieter Lenz

Anne Grethe Cornelsen

Uffe Bjerre

Håndbog og vejviser

Det Danske Kongehus

Regeringen Mette Frederiksen

Valg i Sydslesvig

Sydslesvig-udvalget

Familieretshuset

Region Syddanmark

Sønderjyske regionsmedlemmer

2017 - 2021

Region Sønderjylland-Schleswig

Kommuner i Sønderjylland

Foreninger, organisationer, institutioner m.v.

Kirkelige foreninger og organisationer

Fonde

Danske og frisiske foreninger og

institutioner i Sydslesvig

Musik, teater og kunst

Lokalhistoriske foreninger, arkiver og

samlinger

Biblioteker

Frie skoler

Kirkemusikskoler

Vandrerhjem

Museer m.v.

Museer m.v. i Sydslesvig

Ferieplan for skolerne i Sydslesvig 2021

Flagregler

Officielle civile flagdage 2021

 

 

 

 

 

Tilbage til oversigten