Efterskole og højskole

Forudsætninger for tilskud

Højer ungdomsskoleFor at kunne ansøge om tilskud til ophold på ungdoms- og efterskoler samt højskoler skal man være medlem af Skoleforeningen. Desuden skal man være bosat i den sønderjyske landsdel afgrænset af Kongeåen i nord og grænsen i syd.

Søges der om tilskud til ophold på ungdoms- og efterskoler samtidig med indmeldelse i Sønderjysk Skoleforening, skal begge forældre tegne livsvarigt medlemskab. Unge over 20 år skal være selvstændigt medlem og tegne livsvarigt medlemsskab  for at kunne søge om tilskud til højskoleophold.

Livsvarigt medlemsskab koster 300 kr.

Ansøgningsfrist for støtte til ungdoms- og efterskoleophold er senest 1. november.

Tilskud til højskoleophold kan søges, såfremt der ikke modtages dagpenge eller kontanthjælp under opholdet.

Ansøgningsskemaer kan fås ved henvendelse til foreningens sekretær, hvor medlemstegning ligeledes kan ske.

Der kan søges om tilskud til

  • Ophold på ungdoms- og efterskoler samt ungdomshøjskoler.
  • Ophold på folke- og idrætshøjskoler samt husholdningsskoler.
  • N.B. Individuel supplerende støtte til efterskoleophold kan søges på den skole, hvor en elev er tilmeldt. Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. Det er den enkelte skole, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen. Find evt. yderligere oplysninger på efterskoleforeningens hjemmeside eller hos den efterskole jeres barn er tilmeldt.
  • Stipendier til efterskoleophold: Egmont Fonden har afsat i alt 5 millioner kr. til stipendier til udsatte unges ophold på efterskoler. Familier med indkomster under 240.000 kr. årligt kan søge om 20.000 kr. i tilskud til egenbetalingen. Efterskoleforeningen står for at administrere ordningen. Yderligere oplysninger ved kontakt til efterskoleforeningen.