Tidligere årgange

almanak2022

Forord

Sønderjysk Almanak udkommer for 29. gang i sin nuværende form som landsdelens almanak og opslagsbog med oplysninger til foreninger, organisationer og alle, som ønsker at vide noget om sønderjyske forhold

Velkommen til Sønderjysk Almanak 2022 i endnu et corona-år. I år handler det bl.a. om "kultursteder"og her kan nævnes Mikkelberg, Tørning Mølle og Skamlingsbanken. Vi kommer også ud at gå både i Haderslev og på Hærvejen og får et indblik i Tøndermarskinitiativet. Endvidere får vi historierne bag den sønderjyske skoleordning, Dannevirkemuseet og Nordslesvigsk Asyl.

 

Temaet i årets almanak er "musikliv". Her handler det både om mennesker, der aktivt udøvende, og de mange, som er med til at give andre mennesker gode musikoplevelser som frivillige i musikforeninger, klubber, spillesteder og festivaler.

 

Årets skole er Nordborg Slots Efterskole, som i år fylder 100 år

Forsidebilledet er i år Trøjborg Slotsruin

Trøjborg nævnes første gang i 1300-tallet og er dermed næsten  800 år - få den spændende historie i artiklen inde i almanakken

 

Sønderjysk Almanak indeholder endvidere en almindelig kalender, en astronomisk kalender og en tabel over højvandstider ved Vestkysten. Vejviseren indeholder adresser og telefonnumre på bl.a. foreninger, organisationer, skoler og kulturinstitutioner i Sønderjylland og Sydslesvig. Vejviseren bliver løbende forbedret og udbygget, og forslag hertil modtages gerne af redaktionen.

Kontakt os på soenderjyskalmanak@outlook.dk

Udgivelsen af Sønderjysk Almanak er også med til at bidrage til, at unge mennesker fra landsdelen kan få støtte til efterskole- og højskoleophold.

Almanakkens hjemmeside er www.sønderjyskalmanak.dk

Tak for støtte til udgivelsen af Almanakken

Sønderjydsk Skoleforening vil gerne her rette en varm tak til de mange, som støtter Almanakken. Det gælder annoncører, det gælder de mange, der beredvilligt har bidraget med artikler og idéer, og det gælder foreningens tillidsmænd og medlemmer, der med praktisk indsats og opbakning har støttet arbejdet.

 

Sønderjydsk Skoleforening og redaktionen ønsker med Almanakken en glædelig jul og et godt nytår 2021!

 

 

Forord

Almanak

Kalenderen

Solens op- og nedgang

Højvande ved Vestkysten

Stjerneskud

Formørkelser i året 2022

Artikler

Inger Rahbek Andersen: Prolog:

Britta Slot Johnsen og Poul Krebs Lange:

For 50 år siden

Axel Johnsen: Flensborg hjem - trods alt!

Flensborg-bevægelsen i

afstemningskampen 1919-1920

Peder Moltesen Ravn: Den sønderjyske

Skoleordning

Jørgen Hansen: Omnia Vanitas - Trøjborg Slotsruin

TEMA: Musikliv

Britta Slot Johnsen: Musikliv i Sønderjylland

Anna Bird: Portræt af et kor

Christine Ostenfeld: SASO - Sønderjysk AmatørSymfoniOrkester

Henrik Jespersen: Haderslev Drengekor -

sønderjyske ambassadører

Britta Slot Johnsen: Nordals Musikfestival

Morten Alfred Høirup: Fuldt hus på Café Ellegård

Bente Stenger: SKURK - Skoleforeningens

UnderholdningsoRKester

Sus Beckedorf: Sønderborg Musikforening før og nu

Ulrik Pedersen: Tøndermarsken folder sig ud

Poul Krebs Lange: Søndagsturen - gåtur i Haderslev

Lene Wul og Steen Rosenvinge Lundbye:

En pryd for hele Slesvigs land

Helle Juhl: Jutlandias glemte sygeplejersker

Erik Roesgaard: Tørninghus - en borg i Sønderjylland

Knud Kristensen: Tørning Mølle

Årets skole - Rune Hansen: Nordborg Slots Efterskole

Lisbeth Bredholt Christensen: Mikkelberg -

Nordisk Center for Kunst og Cricket

Anne Mette Thomsen Andersen: Tværmarks fra

Skagen til grænsen

Lars Erik Bethge: Danevirkemuseet

Gerda Melchiorsen: Nordslesvigsk Asyl

Frode Sørensen: Sprogforeningens beretning

Peder Moltesen Ravn: Sønderjysk Skoleforening -

Formandens beretning

Håndbog og vejviser

Det Danske Kongehus

Regeringen Mette Frederiksen

Valg i Sydslesvig

Sydslesvig-udvalget

Statsforvaltningen Syddanmark

Region Syddanmark

Sønderjyske regionsmedlemmer

2017 - 2021

Region Sønderjylland-Schleswig

Kommuner i Sønderjylland

Foreninger, organisationer, institutioner m.v.

Kirkelige foreninger og organisationer

Fonde

Danske og frisiske foreninger og

institutioner i Sydslesvig

Musik, teater og kunst

Lokalhistoriske foreninger, arkiver og

samlinger

Biblioteker

Frie skoler

Kirkemusikskoler

Vandrerhjem

Museer m.v.

Museer m.v. i Sydslesvig

Jagt

Jagttider og fredningsbestemmelser

Ferieplan for skolerne i Sydslesvig 2022

Flagregler

Officielle civile flagdage 2022

 

 

 

 

 

Tilbage til oversigten