Tidligere årgange

almanak2019

Forord

Sønderjysk Almanak udkommer for 26. gang i sin nuværende form som landsdelens almanak og opslagsbog med oplysninger til foreninger, organisationer og alle, som ønsker at vide noget om sønderjyske forhold.

Velkommen til dette års almanak, hvor vi igen præsenterer en alsidig blanding af artikler, der beskæftiger sig med fortid og nutid. Vi siger farvel til "Den Store Krig" med et ægtepars brevveksling, og en anden brevhistorie fortæller om dem, der drog ud, og dem der blev derhjemme. Dette års tema er landsbyliv, som vi belyser fra forskellige vinkler - har landsbyerne en chance i en tid, hvor hele verden søger mod de store byer? Det er i hvert fald nødvendigt med iværksættere og ildsjæle, hvis landsbyer skal overleve, store arrangementer skal gennemføres og et levende nær- og kunstmiljø skal etableres.

 

Sønderjysk Almanak indeholder også en almindelig kalender, en astronomisk kalender og en tabel over højvandstider ved Vestkysten. Vejviseren indeholder adresser og telefonnumre på bl.a. foreninger, organisationer og skoler i Sønderjylland og Sydslesvig. Vejviseren bliver løbende forbedret og udbygget, og forslag hertil modtages gerne af redaktionen. Det gælder også forslag til artikler og søndagsture. Kontakt os på soenderjyskalmanak@outlook.dk

 

Endelig rummer Almanakken mindeord over kendte, afdøde personer fra Sønderjylland og Sydslesvig eller med tilknytning til landsdelen.

 

Udgivelsen af Sønderjysk Almanak er også med til at bidrage til, at unge mennesker fra landsdelen kan få støtte til efterskole- og højskoleophold.

 

Almanakkens hjemmeside er www.sønderjyskalmanak.dk

Forsidebilledet er i år Agerskov Ungdomsskole

Agerskov Ungdomsskole fylder i år 100 år og er dermed en af Sønderjyllands ældste efterskoler. Agerskov Ungdomsskole er også årets skole i Almanak 2019.

Tak for støtte til udgivelsen af Almanakken

Sønderjydsk Skoleforening vil gerne her rette en varm tak til de mange, som støtter Almanakken. Det gælder annoncører, det gælder de mange, der beredvilligt har bidraget med indlæg og idéer, og det gælder forenin-gens tillidsmænd og medlemmer, der med praktisk indsats og opbakning har støttet arbejdet.

 

Sønderjydsk Skoleforening og redaktionen ønsker med Almanakken en glædelig jul og et godt nytår 2019.

 

Forord

Forord

Almanak

Kalenderen

Solens op- og nedgang

Højvande ved Vestkysten

Stjerneskud

Formørkelser i året 2017

 

Artikler

Inger Rahbek Andersen: Prolog

Lis Mikkelsen: For 50 år siden

Rebekka Ehmsen: Vokset op i en lille landsby

Vinderbidrag fra Skoleforeningens artikelkonkurrence

Jens Bruhn: Breve hjemme fra Brøns til udvandrerne

i Hay, New South Wales

Svend-Erik Ravn: Folkets tale blev ført til protokol

Sigrid Andersen: Agerskov Ungdomsskole

TEMA: Landsbyliv

Kim Furdal: De levendes land

Britta Slot Johnsen:

Hvad skal der til for at landsbyerne kan overleve

Karsten Gram:

Midt i flyttefeberen skal vi fastholde

fokus på landsbyerne

Michael Fleischer: Bevtoft - en landsby på vej

og på vejen

Pia Møller: Bovlund Friluftsscene

Ole Ottosen: Restaurering af Sølsted Mose

Anne Grethe Nielsen: Kunstmiljøet i Augustenborg

Mikkel Leth Jespersen: Søndagsturen

Helga Küssner: Der var engang -

en barndom i Anden Verdenskrigs skygge

Andreas Johannsen: Danske læger under nazismen

Jesper Nissen: en ung iværksætter i Hjerpsted

Marianne Brink Asvig Iversen:

De forsvundne feriebørn

Børge Koch: Da Stafet for Livet satte Haderslev

Kommune på verdenskortet

Solvej Aagaard: Indblik i et ægtepars brevveksling

skrevet i tro, håb og kærlighed gennem hele

1.Verdenskrig

Georg Bendix og Bent Nicolajsen: Ansigt til ansigt

Med en svunden tid

Nanna Hørlück: Reppién og Drewes-Fonden

Hanne Næsborg Andersen: Assens-Årøsund overfarten

Frode Sørensen: Beretning til Sprogforeningens

generalforsamling 2018

Peder Moltesen Ravn: Sønderjydsk Skoleforening -

formandens beretning ved årsmødet 7. juni 2018

Mindeord:

Finn Clausen

Lorens Hansen

Inge Adriansen

Peter Brinkmann

Jørgen Kølle

Bue Lund Nielsen

Erling Læbel Madsen

Vagn Rasmussen

Jacob Clausen Jacobsen

Ester Feddersen

Birthe Blønd

Jørgen Peter Sørensen

Finn Slumstrup

Håndbog og vejviser

Det Danske Kongehus

Regeringen Lars Løkke Rasmussen

Valg i Sydslesvig

Sydslesvig-udvalget

Statsforvaltningen Syddanmark

Region Syddanmark

Sønderjyske regionsmedlemmer

2014-2017

Region Sønderjylland-Schleswig

Kommuner i Sønderjylland

Foreninger, organisationer, institutioner m.v.

Kirkelige foreninger og organisationer

Fonde

Danske og frisiske foreninger og

institutioner i Sydslesvig

Musik, teater og kunst

Lokalhistoriske foreninger, arkiver og

samlinger

Biblioteker

Frie skoler

Kirkemusikskoler

Vandrerhjem

Museer m.v.

Museer m.v. i Sydslesvig

Jagt

Jagttider og fredningsbestemmelser

Ferieplan for skolerne i Sydslesvig 2019

Flagregler

Officielle civile flagdage 2019

 

 

 

 

Tilbage til oversigten