Tidligere årgange

almanak2018

Forord

Sønderjysk Almanak har i år 25 års jubilæum i sin nuværende form som landsdelens almanak og opslagsbog med oplysninger til foreninger, organisationer og alle, som ønsker at vide noget om sønderjyske forhold.

Velkommen til dette års almanak, som især vil være præget af Sønderjydsk Skoleforenings 125 års jubilæum i form af et jubilæumsskrift, som udgør den første del af almanakken. 2018 er også 100 året for afslutningen på 1. Verdenskrig - eller Den Store Krig, som den ofte kaldes i Sønderjylland. Det markerer vi med et tema, hvor vi anskuer tilværelsen under 1. Verdenskrig fra "hjemmefronten" og ude fra den store verden. Som sædvanlig spænder emnerne vidt fra personlige beretninger over artikler om historie, natur og kultur. Årets portræt af en skole er historien om Jaruplund Højskole.

 

Sønderjysk Almanak indeholder også en almindelig kalender, en astronomisk kalender og en tabel over højvandstider ved Vestkysten. Vejviseren indeholder adresser og telefonnumre på bl.a. foreninger, organisationer og skoler i Sønderjylland og Sydslesvig. Vejviseren bliver løbende forbedret og udbygget, og forslag hertil modtages gerne af redaktionen. OBS NY MAILADRESSE: soenderjyskalmanak@outlook.dk

Endelig rummer Almanakken mindeord over kendte, afdøde personer fra Sønderjylland og Sydslesvig eller med tilknytning til landsdelen.

 

Udgivelsen af Sønderjysk Almanak er også med til at bidrage til, at unge mennesker fra landsdelen kan få støtte til efterskole- og højskoleophold.

 

Almanakkens hjemmeside er www.sønderjyskalmanak.dk

 

Forsidebilledet er i år Skamlingsbankestøtten

Valget af forsidebillede er en hilsen Sønderjysk Almanaks forgænger, der altid havde et billede af Skamlingsbankestøtten på forsiden. Skamlingsbankestøtten er en 16 meter høj mindesøjle for 18 personer, der har gjort en særlig indsats for den danske sag i Slesvig. Mindesøjlen er lavet af 25 granitblokke og blev rejst i 1863. Støtten er udformet af arkitekten Ferdinand Meldahl, og stenene er udhugget af Hans Klewing. Støtten blev sprængt i luften af preusserne i 1864, men genrejst et par måneder senere. I 2015 blev Skamlingsbankestøtten renoveret.

 

Tak for støtte til udgivelsen af Almanakken

Sønderjydsk Skoleforening vil gerne her rette en varm tak til de mange, som støtter Almanakken. Det gælder annoncører, det gælder de mange, der beredvilligt har bidraget med indlæg og idéer, og det gælder forenin-gens tillidsmænd og medlemmer, der med praktisk indsats og opbakning har støttet arbejdet.

 

Sønderjydsk Skoleforening og redaktionen ønsker med Almanakken en glædelig jul og et godt nytår 2018.

 

 

 

Forord

Forord

Almanak

Kalenderen

Solens op- og nedgang

Højvande ved Vestkysten

Stjerneskud

Formørkelser i året 2017

 

Artikler

Inger Rahbek Andersen: Prolog.

Lis Mikkelsen: 125 års jubilæum med Skoleforeningen

Johanne Frølund Jørgensen: Den fantastiske forvirrende fremtid

TEMA: Den Store Krig

René Rasmussen: Den Store Krig - en hjemmeside

Lis Mikkelsen, Carl Erik Christensen og Dan Obling:

Fra Vestergade til Vestfronten

Sven-Erik Ravn: Strejftog blandt travle og udsatte sønderjyske

kvinder under 1. Verdenskrig

Svend Borregaard: Nis A. Jacobsens dagbøger og oplevelser

Kristian Kjær Nielsen: Jaruplund Højskole -

Nordens sydligste højskole

Britta Slot Johnsen: Min Fars dagbøger

Poul Krebs Lange og Anders Schaltz Andersen:

Søndagsturen

Niels Peter Fenger: Hjortspringbåden

Tage Rosenstand:

Kannikegården og Ribe Domkirkes omgivelser

Jesper Erik Sørensen:

Sønderborg bygger sin egen fremtid

Birger Kühl: Slesvig Roklub

Poul Krebs Lange: Salget af de Vestindiske Øer -

set fra Sønderjylland

TEMA: Hvad jorden gemmer

Bent Hansen: Ud med metaldetektoren

Marie Aagaard Larsen: Regnbuen viste vej

Lars Grundvad: Fæstedskatten og fundets historie

Jens Peder Hansen: Verden er stor

Harald Wolbersen: Det danske sprog på Angel

Helle Juhl: Skamlingsbankeselskabet -

Med allerhøieste approbation

Frode Sørensen: Fra Sprogforeningens årsberetning 2017

Peder Moltesen Ravn: Sønderjydsk Skoleforening -

Formandens beretning

 

Mindeord:

Nis Mikkelsen

Olav C. Lindegaard

Launi Pedersen

Karl Kristoffer Juhl

H. D. Kloppenborg-Skrumsager

 

Henry Buhl

Hans Detleff Andresen

Franz Füchsel

Bent Preben Vognsen

Gunnar Juhl

Christian Skov

Jørgen Kusk

Thorkild Demuth

 

Håndbog og vejviser

Det Danske Kongehus

Regeringen Lars Løkke Rasmussen II

Valg i Sydslesvig

Sydslesvig-udvalget

Statsforvaltningen Syddanmark

Region Syddanmark

Sønderjyske regionsmedlemmer

2014-2017

Region Sønderjylland-Schleswig

Kommuner i Sønderjylland

Foreninger, organisationer, institutioner m.v

Kirkelige foreninger og organisationer

Fonde

Danske og frisiske foreninger og

institutioner i Sydslesvig

Musik, teater og kunst

Lokalhistoriske foreninger, arkiver og

samlinger

Biblioteker

Frie skoler

Kirkemusikskoler

Vandrerhjem

Museer m.v

Museer m.v. i Sydslesvig

Jagt

Jagttider og fredningsbestemmelser

Ferieplan for skolerne i Sydslesvig 2017

Flagregler

Officielle civile flagdage 2017

 

 

 

 

Tilbage til oversigten