Tidligere årgange

almanak2017

Sønderjysk Almanak udkommer i år for 24. gang som landsdelens almanak og opslagsbog med oplysninger til foreninger, organisationer og alle, som ønsker information om sønderjyske forhold.

Forsidebilledet er i år Haderslev Domkirke

I anledning af 500 året for refromationen har vi valgt Haderslev Domkirke som motiv. Da Christian d. 3. var blevet hertug over Haderslev og Tørning, gennemførte han reformationen godt 10 år,  før det skete i kongeriget. Haderslev kan derfor med rette kaldes"Nordens Wittenberg".

Allerede i middelalderen havde den sit eget domkapitel under Slesvig bispedømme og blev betegnet "Der Halb Dom", men det var først efter genforeningen i 1920, at den blev domkirke.

Sønderjysk Almanak

I dette års udgave af Sønderjysk Almanak præsenterer vi en broget buket af artikler, der bringer os nord og syd for grænsen, men også så langt væk som Canada og Kina. Emnerne spænder vidt fra personlige beretninger over artikler om historie, natur og kultur, men også historier om, hvordan mennesker, der engagerer sig, får ting til at ske.

Sønderjysk Almanak indeholder også:

- En almindelig kalender, en astronomisk kalender og en tabel over højvandstider ved vestkysten

- Vejviser med adresser og telefonnumre på bl.a. foreninger, organisationer og skoler i Sønderjylland og Sydslesvig

Vejviseren bliver løbende udbygget og opdateret og forslag hertil modtages gerne af redaktionen på almanak@bbsyd.dk

- Mindord over kendte, afdøde personer fra Sønderjylland eller Sydslesvig eller med tilknytning til landsdelen.

Almanakkens hjemmeside er: www.sønderjyskalmanak.dk

Kontakt: brittasjohnsen@gmail.com

Tak for støtte til udgivelsen af Almanakken

Sønderjydsk Skoleforening vil gerne her rette en varm tak til de mange, som støtter Almanakken. Det gælder annoncører, det gælder de mange, der beredvilligt har bidraget med indlæg og idéer, og det gælder foreningens tillidsmænd og medlemmer, der med praktisk indsats og opbakning har støttet arbejdet.

 

Sønderjydsk Skoleforening og redaktionen ønsker med Almanakken en glædelig jul og et godt nytår 2017.

Forord

Forord 5

 

Almanak

Kalenderen 6

Solens op- og nedgang 30

Højvande ved Vestkysten 31

Stjerneskud i året 2016 32

Formørkelser i året 2016 33

 

Artikler og digte

Inger Rahbek Andersen: Prolog 2016  35

Lis Mikkelsen: For 50 år siden  36

Jens Christian Gjesing:

Reformationen i Haderslev  52

Ea Dal: Syng med på dansk og tysk  58

Rosemarie østergaard Nielsen:

En barndom på flugt  62

Hans Boll-Johansen:

3 dansk-tyske almanakfortællinger  69

Jan Steinbring Jensen: Naturgenopretnings-

projektet ved Gram Slot  72

Jonna Boye: Op ad bakke er også fremad  78

Anne Dorthe Walther:

Drømmen om et bedre liv  82

Hans Bolt: Moserne omkring landsbyerne  91

Britta Slot Johnsen: Søndagsturen  97

Harald Wolbersen: Nordfriisk institut 101

Hanne Sønnichsen:

Vejen til Højer er belagt med tekstil  107

Bente Sonne: Grænselandsudstillingen -

en kunstnersammenslutning  111

Johannes Diedrichsen: Kirkelinjer på Als  118

Britta Slot Johnsen:

Løgumkloster Kirke i nye klæder  120

Gwyn Nissen: 70 år med "æ Zeitung"  127

Hans Peter Rasmussen: Fra Nydambåden til

dens replika Nydam Tveir  132

Jens Bruhn: 50 års jubilæum som dannebrogsmænd  138

Brian Olsgaard Bastiansen: Når kulturer mødes 143

Jens Schott Knudsen: Jesper J. Schulz -

en jernbaneingeniør fra Hejls i Kina  148

Kim Jørgensen: fra Søndjylland til Kina 152

Britta Slot Johnsen: Rigtige venner - om Sønderjyllands

Symfoniorkester og dets venner  155

Liselotte Barsbøll: At høre hjemme i et mindretal -

set i canadisk perspektiv  158

Valdemar Rasmussen: Et fristed midt ude i marsken  163

Frode Sørensen:

Fra Sprogforeningens årsberetning 2014  167

Peder Moltesen Ravn: Sønderjydsk Skole-

forening formandens beretning 2015   171

 

Mindeord

Martin Bjerringgaard  174

Horst Hoop  175

Otmar Petersen  176

Bitten Clausen  177

Karl Otto Meyer  178

Frode Jelling Kristoffersen  180

Laurids Rudebeck  181

Gunnar Nielsen  182

Poul Dannow  183

 

Håndbog og vejviser

Det danske kongehus 185

Regeringen Lars Løkke Rasmussen II 186

Valg i Sydslesvig 187

Sydslesvig-udvalget 187

Statsforvaltningen Syddanmark 188

Region Syddanmark 188

Sønderjyske regionsmedlemmer 2014 - 2017 188

Region Sønderjylland - Schleswig 189

Kommuner i Sønderjylland 189

Foreninger, organisationer, institutioner m.v. 190

Kirkelige foreninger og organisationer 193

Fonde 193

Danske og frisiske foreninger og

institutioner i Sydslesvig 194

Musik, teater og kunst 197

Lokalhistoriske foreninger og arkiver 198

Biblioteker 204

Frie skoler 206

Kirkemusikskoler 208

Vandrehjem 209

Museer m.v. 209

Museer m.v. i Sydslesvig 212

Jagt 216

Jagttider og fredningsbestemmelser 217

Ferieplan for skolerne i Sydslesvig 2016 221

Flagregler 222

Officielle civile flagdage 2016   223

Tilbage til oversigten