Tidligere årgange

almanak2016

Sønderjysk Almanak udkommer i år for 23. gang som landsdelens almanak og opslagsbog med oplysninger til foreninger, organisationer og alle, som ønsker information om sønderjyske forhold.

Forsidebilledet er i år Frøslevlejrens Efterskole.

I snart 20 år har de karakteristiske røde barakker i Frøslevlejren været hjem for Efterskolen.

100 elever får her hvert år en solid boglig uddannelse, som målrettet forbereder de unge mennesker på at gennemføre en ungdomsuddannelse eller et gymnasium.
På linjefagene Musik, Teater, Dans samt Film, Lys & Lyd udfordres eleverne desuden på et højt kreativt niveau. Hvert år ses skolens musical af mere end 2.000 gæster i teatersalen. Og på turnéer, som er både i Danmark og Tyskland, opleves den af endnu flere.
Se - og oplev - endnu mere om skolens historiske og lærerige verden på www.fle-skole.dk
Skolens forstander er Jens Boddum.

 

Sønderjysk Almanak

Almanakken indeholder en række artikler og indlæg med relation til Sønderjylland og Sydslesvig.

Almanakken udgives en gang om året i november måned. Redaktionen ser det som en væsentlig opgave, at der bringes indlæg, der er egnede til at skabe eller bidrage til debat rundt om i landsdelen og i det hele taget videregive oplysninger om den tid vi er en del af.

 

Sønderjysk Almanak indeholder årets kalender med fyldige oplysninger om sol- og højvandskalender m.m.

 

Vejviser med adresser og telefonnumre på bl.a. foreninger, organisationer og skoler i Sønderjylland og Sydslesvig forbedres og udbygges løbende.

Forslag hertil modtages gerne af redaktionen.

 

Almanakken rummer mindeord over kendte, afdøde personer fra Sønderjylland og Sydslesvig eller med tilknytning til landsdelen.

 

Almanakkens hjemmeside er på: www.sønderjyskalmanak.dk

 

Tak for støtte til udgivelsen af Almanakken

Sønderjydsk Skoleforening vil gerne her rette en varm tak til de mange, som støtter Almanakken. Det gælder annoncører, det gælder de mange, der beredvilligt har bidraget med indlæg og idéer, og det gælder foreningens tillidsmænd og medlemmer, der med praktisk indsats og opbakning har støttet arbejdet.

 

Sønderjydsk Skoleforening og redaktionen ønsker med Almanakken en glædelig jul og et godt nytår 2016.

Forord

Forord 5

 

Almanak

Kalenderen 6

Solens op- og nedgang 30

Højvande ved Vestkysten 31

Stjerneskud i året 2016 32

Formørkelser i året 2016 33

 

Artikler og digte

Inger Rahbek Andersen: Prolog 2016 35

Lis Mikkelsen: For 50 år siden 36

Ninka - Anne Wolden Ræthinge:

Sønderborg - drømmenes by 55

Lis Mikkelsen: Øjets fryd 59

Sven Kjems: Kispus med Wehrmacht 62

Christian Hansen: Glad Zoo 73

Rita Jespersen:

Sønderjysk Folkekor, 20 års jubilæum 76

Gendarm Madsen:

Angrebet på oberst Paludan Møller 79

Krestina Buus Jeppesen:

MGK Sønderborg -Et musikalsk eventyr 85

Ellen Jensen: De sønderjyske piger 90

Thomas Hougesen:

MBU - Menighedernes Børne-

og ungdomskonsulent i Sydslesvig 95

Anke Spoorendonk:

Politik i Slesvig-Holsten og EU 100

Carsten Porskrog Rasmussen:

Det sønderjyske landbrugs historie 104

Bodil Jacobsen: Ballum-projektet 2008 - 2014 109

Else Benete Lei:

Klimperne på Stensbæk Hede 113

Knud Fink Isaksen:

Vognsamlingen i Haderslev 117

Lorenz Christian Asmussen: Christiansfeld -

Hernhuternes Brødremenighedsby i

Danmark 1771 - 2015 122

Anton Schulz og Britta Slot Johnsen:

2 asylcentre i Sønderjylland 127

Jes A. Ratzer: Peter Nicolaisen Lagoni

opkøbte det halve Vojens 132

Anker Thygesen: Haderslev Dam -

Sønderjyllands største sø 139

Jens Bruhn: Kongågrænsens Gendarmer 148

Hanne Frisk Hansen:

Skamstøtten i Sæd - Dømt til døden 155

Sissel Kondrup: Et vikingeskib blev til 158

Lars N. Henningsen:

Dansk - tysk srtid skjult under kirkrgulv 164

Frode Sørensen:

Fra Sprogforeningens årsberetning 2014 167

Peder Moltesen Ravn: Sønderjydsk Skole-

forening formandens beretning 2015 170

 

Mindeord

Elva Thorup Nielsen 173

Anna Aabenhus 174

Iver Kristensen 175

Flemming Rasted Madsen 176

Viggo Vandkær Thomsen 177

Christian Clausen 178

Vincent Jessen 179

Wolfgang Dibbern 180

Bodil Bjerre 181

Niels Henrik Arendt 182

 

Håndbog og vejviser

Det danske kongehus 185

Regeringen Lars Løkke Rasmussen II 186

Valg i Sydslesvig 187

Sydslesvig-udvalget 187

Statsforvaltningen Syddanmark 188

Region Syddanmark 188

Sønderjyske regionsmedlemmer 2014 - 2017 188

Region Sønderjylland - Schleswig 189

Kommuner i Sønderjylland 189

Foreninger, organisationer, institutioner m.v. 190

Kirkelige foreninger og organisationer 193

Fonde 193

Danske og frisiske foreninger og

institutioner i Sydslesvig 194

Musik, teater og kunst 197

Lokalhistoriske foreninger og arkiver 198

Biblioteker 204

Frie skoler 206

Kirkemusikskoler 208

Vandrehjem 209

Museer m.v. 209

Museer m.v. i Sydslesvig 212

Jagt 216

Jagttider og fredningsbestemmelser 217

Ferieplan for skolerne i Danmark 2016 220

Ferieplan for skolerne i Sydslesvig 2016 220

Flagregler 222

Officielle civile flagdage 2016 223

Tilbage til oversigten