Tidligere årgange

almanak2015

Sønderjysk Almanak udkommer i år for 22. gang som landsdelens almanak og opslagsbog med oplysninger til foreninger, organisationer og alle, som ønsker information om sønderjyske forhold.

Forsidebilledet er i år Gråsten Slot.

Lidt om slottets historie
Oprindeligt blev Gråsten Slot bygget som et jagtslot i midten af det 16. århundrede. Efter at det brændte ned til grunden i 1603, blev der bygget et nyt slot, som efter al sandsynlighed har været der, hvor slottets sydfløj er i dag.

I år 1700 lod Storherre Frederik Ahlefeld et imponerende barokslot bygge, som dog nedbrændte i 1757.

Den nuværende slotsbygning blev indrettet i 2 etaper: Sydfløjen i 1759 og hovedbygningen i 1842

 

Sønderjysk Almanak

Almanakken indeholder en række artikler og indlæg med relation til Sønderjylland og Sydslesvig.

Almanakken udgives en gang om året i november måned. Redaktionen ser det som en væsentlig opgave, at der bringes indlæg, der er egnede til at skabe eller bidrage til debat rundt om i landsdelen og i det hele taget videregive oplysninger om den tid vi er en del af.

 

Sønderjysk Almanak indeholder årets kalender med fyldige oplysninger om sol- og højvandskalender m.m.

 

Vejviser med adresser og telefonnumre på bl.a. foreninger, organisationer og skoler i Sønderjylland og Sydslesvig forbedres og udbygges løbende.

Forslag hertil modtages gerne af redaktionen.

 

Almanakken rummer mindeord over kendte, afdøde personer fra Sønderjylland og Sydslesvig eller med tilknytning til landsdelen.

 

Almanakkens hjemmeside er på: www.sønderjyskalmanak.dk

 

Tak for støtte til udgivelsen af Almanakken

Sønderjydsk Skoleforening vil gerne her rette en varm tak til de mange, som støtter Almanakken. Det gælder annoncører, det gælder de mange, der beredvilligt har bidraget med indlæg og idéer, og det gælder foreningens tillidsmænd og medlemmer, der med praktisk indsats og opbakning har støttet arbejdet.

 

Sønderjydsk Skoleforening og redaktionen ønsker med Almanakken en glædelig jul og et godt nytår 2015.

Forord

Forord                                                                   5

 

Almanak

Kalenderen                                                           6

Solens op- og nedgang                                       30

Højvande ved Vestkysten                                  31

Stjerneskud i året 2016                                       32

Formørkelser i året 2016                                     33

 

Artikler og digte

Inger Rahbek Andersen: Prolog 2016                35

Lis Mikkelsen: For 50 år siden                           36

Thomas Fenger: Kære guldkonfirmander         50

Jensine Schmidt: Åbøls historie                         54

Hans Kappel Skau: Ungdomsår                          58

Thorkild Kjems: Breve 1914 - 18                         61

Nis Th. Jensen: Rejser i liver ll                            67

Valdemar Rasmussen:

Da jazzen kom på plejehjem                                73

Åge Sørensen: Samleren

(postkort fre Kongeågrænsen)                              76

Per Christensen: En københavner som

turistchef i Sønderborg                                          82

Inger Lauridsen: En sønderjysk familie

mellem dansk og tysk                                             88

Marianne Christiansen:

Ved afstemningsfesten i Broager 2014                94

Tove Tersbøl: Mit liv med musik                          99

Elsebeth Smidt: Rødding Højskole                     105

E. Jensen: Baron Holger Fr. Chr. Stampe

Charisius                                                                 112

Vicky Popp Fredslund: Et lille stykke

Danmark ude i den store verden                         117

Linda Lassen: Men sko må jeg have

(om Henriette Gubi)                                             123

Henning Juhl: Mit livs eventyr                            129

Hans Holt: Livet i sønderjyske landsbyer          138

Christa Lange: Stensbæk - Der var engang

en ungdomslejr - nu er der højskole                    144

Ove Ethelberg: Revolver - Martha                        149

Poul Krebs Lange: Dansk-tysk

konfirmationsjubilæum                                         153

Lennart S. Madsen: Statuen af Kejser

Wilhelm l i Haderslev                                             157

Jan P. Jessen: Den Slesvigske samling                 162

Niels Henrik Arendt: Fra at være biskop

i grænselandet til sognepræst i Vestjylland         166

Helge Qvist Frandsen: Mit møde

med Sønderjylland                                                  169

Niels-Ole Lindegaard: Fårhus feltflyveplads,

Schafhaus feldflugplatz                                           176

Frode Sørensen: Sprogforeningens

årsberetning 2014                                                    181

Orla Møller: Sprogforeningen i Sydslesvig          183

Peder Moltesen Ravn: Sønderjydsk

Skoleforening årsberetning 2014                          185

 

Mindeord

Niels Aage og Astrid Madsen                                 188

Georg Lesch                                                              190

Esther Margrethe Lange                                         191

Christian Kloppenborg-Skrumsager                     192

Elisabeth Hyldig                                                      193

Maria Cecilie Speggers Simonsen                        194

Franz Wingender                                                    195

Carl Hagens                                                             196

Hardy Knudsen                                                       197

Hans U. Parmann                                                   198

Ove Nissen                                                               199

Wilhelm Klüver                                                       200

 

Håndbog og vejviser

Det danske kongehus                                             201

Regeringen Helle Thorning-Schmidt                  202

Valg i Sydslesvig                                                     203

Sydslesvig-udvalget                                                203

Statsforvaltningen Syddanmark                           204

Region Syddanmark                                               204

Sønderjyske regionsmedlemmer 2014 - 2017    204

Region Sønderjylland - Schleswig                        205

Kommuner i Sønderjylland                                   205

Foreninger, organisationer, institutioner m.v.   206

Kirkelige foreninger og organisationer                209

Danske og frisiske foreninger og

institutioner i Sydslesvig                                        210

Musik, teater og kunst                                             213

Lokalhistoriske foreninger og arkiver                  214

Biblioteker                                                               220

Frie skoler                                                                222

Kirkemusikskoler                                                   224

Vandrehjem                                                            225

Museer m.v.                                                            225

Museer m.v. i Sydslesvig                                      228

Jagt                                                                          232

Jagttider og fredningsbestemmelser                 234

Ferieplan for skolerne i Danmark 2016             237

Ferieplan for skolerne i Sydslesvig 2016           237

Flagregler                                                               238

Officielle civile flagdage 2016                             239

Tilbage til oversigten