Tidligere årgange

almanak2014

Sønderjysk Almanak udkommer i år for 21. gang som landsdelens almanak og opslagsbog med oplysninger til foreninger, organisationer og alle, som ønsker information om sønderjyske forhold.

Forsidebilledet er i år Folkehjem i Aabenraa.

Folkehjem er Sønderjyllands Forsamlingshus.
Det var fra Folkehjems balkon, at H. P. Hanssen den 17. november 1918 meddelte - til en tusindtallig skare af dansksindede sønderjyder - at nu var vejen banet for den folkeafstemning, der skulle sikre, at Nordslesvig kunne vende tilbage til Danmark.
I dag er Folkehjem mødestedet for foreninger, firmaer og private arrangementer/selskaber samt busselskaber. Der er lokaler fra 5 - 420 personer, så der er altid en anledning til at benytte Folkehjem, hvor der også forefindes al moderne teknisk udstyr.
Fra køkkenet serveres der klassisk "husmandskost", hvor de sønderjyske retter er højt prioriteret.

Sønderjysk Almanak

Almanakken indeholder en række artikler og indlæg med relation til Sønderjylland og Sydslesvig.

Almanakken udgives en gang om året i november måned. Redaktionen ser det som en væsentlig opgave, at der bringes indlæg, der er egnede til at skabe eller bidrage til debat rundt om i landsdelen og i det hele taget videregive oplysninger om den tid vi er en del af.

 

Sønderjysk Almanak indeholder årets kalender med fyldige oplysninger om sol- og højvandskalender m.m.

 

Vejviser med adresser og telefonnumre på bl.a. foreninger, organisationer og skoler i Sønderjylland og Sydslesvig forbedres og udbygges løbende.

Forslag hertil modtages gerne af redaktionen.

 

Almanakken rummer mindeord over kendte, afdøde personer fra Sønderjylland og Sydslesvig eller med tilknytning til landsdelen.

 

Almanakkens hjemmeside er på: www.sønderjyskalmanak.dk

 

Tak for støtte til udgivelsen af Almanakken

Sønderjydsk Skoleforening vil gerne her rette en varm tak til de mange, som støtter Almanakken. Det gælder annoncører, det gælder de mange, der beredvilligt har bidraget med indlæg og idéer, og det gælder foreningens tillidsmænd og medlemmer, der med praktisk indsats og opbakning har støttet arbejdet.

 

Sønderjydsk Skoleforening og redaktionen ønsker med Almanakken en glædelig jul og et godt nytår 2014.

Forord....................................................... 5

Almanak Kalenderen      .......................... 6

Solens op- og nedgang ........................... 30

Højvande ved Vestkysten ...................... 31

Stjerneskud............................................. 32

Formørkelser i året 2014........................ 33

Artikler og digte

Inger Rahbek Andersen: Prolog 2014.....35

Lis Mikkelsen: For 50 år siden.............. 36

Valdemar Rasmussen:

Professionel musiker ......                      . 52

Rolf Erbst:

Min barndom i barakkerne i Flensborg . 62

Flemming Wraae:

Jernbanen fra Sønderborg til Højer ....... 67

Lis Mikkelsen: Hun var sin egen .......... 75

H. E. Sørensen:

Sønderjysk litteratur 1864-1914............ 78

Maike Lohse:

Hvis konge - hvis Landsherre?..             87

Thomas Petersen: En opvækst med

små kår i 1950'ernes Danmark ..            91

Tine Enger:

På kant med Udkants-Danmark.......       97

Egon Olesen:

Fra trafikalt knudepunkt til trinbræt.... 102

Christian og Ruth Lorenzen:

Klægager på kanten mellem ... ........... 106

Poul-Erik Thomsen:

Den sønderjyske efterretningstjeneste  112

Kristian Kjær Nielsen: Mit møde med

folkehøjskolen i Sønderjylland... ........ 116

Birthe Tange Lauridsen: Sommersted Ungdomsskole 1951-2012             ...... 124

Kirsten Mikkelsen:

Hospice Sønderjylland .......                  130

Ole Gellert Andersen:

Flyvning i Sønderjylland ..................... 134

Claus Helsbøl:

Hvor er alle drømmene du drømte? ..... 143

Karl Erik Olesen: Svenske Postvej -

den svenske posts vej                             148

Frode Sørensen: Folkehjem

- Sønderjydernes forsamlingshus......... 152

Jens Rosendal: Hans Adolph Brorson

- født i Randerup .......                            158

Arne Jørgensen:

Fra Tyskland over Als til Sverige ........ 162

Sven-Erik Ravn: Helten fra Tiset 1864 168

 

 

 

Frode Sørensen:

Sprogforeningens årsberetning 2012.....     172

Peder Moltesen Ravn:

Sønderjysk Skoleforening, årsmøde 2013  177

Mindeord

Åge Gram...................................................181

Lars Boye Sloth Andersen ....................... 182

Carl Petersen ..................... ...................... 183

Filt Jensen................................................. 184

Erik Stokholm  ......................................... 185

Erling Bjerre..... ........................................ 186

Roar B. Nielsen......................................... 187

Johan Lage................................................. 188

Kern Haurum Pedersen............................. 189

Paul Tappe ................................................ 190

Hans Henrik Daniel Schmidt .................... 191

Håndbog og vejviser

Det Danske Kongehus .............................. 193

Regeringen Helle Thorning-Schmidt ....... 194

Valg i Sydslesvig ...................................... 195

Sydslesvig- udvalget................................. 195

Statsforvaltningen Syddanmark................ 196

Region Syddanmark.................................. 196

Sønderjyske regionsmedlemmer 2010-2013 .... 196

Region Sønderjylland-Schlesvig..............  197

Kommuner i Sønderjylland ...................... 197

Foreninger, organisationer, institutioner m.v.....198

Kirkelige foreninger og organisationer      201

Fonde ........................................................ 201

Danske og frisiske foreninger og

institutioner i Sydslesvig .......................... 202

Musik, teater og kunst............................... 208

Lokalhistoriske foreninger, arkiver

og samlinger                                                210

Biblioteker................................................. 216

Frie skoler.................................................. 218

Kirkemusikskoler ..................................... 220

Erhvervsskoler .......................................... 220

Gymnasier og voksenuddannelsescentre ...221

Videregående uddannelser ....................... 222

Turistforeninger......................................... 222

Vandrerhjem.............................................. 223

Museer m.v................................................ 224

Museer m.v. i Sydslesvig.......................... 227

Forbrugerorganisationer............................ 231

Husholdningsforeninger ........................... 231

Landboforeninger ..................................... 232

Familielandbrug........................................ 232

Land- og skovbrug ................................... 233

Haveselskaber ........................................... 233

Finansiering............................................... 234

Jagt- og vildtforvaltning............................ 234

Vildtforvaltningsområder og vildtkonsulenter...234

Jagttider og fredningsbestemmelser.......... 235

Ferieplan for skolerne i Sydslesvig m.v...  238

Flagregler ..................................................239

Officielle civile flagdage 2014.................. 240

Tilbage til oversigten