Tidligere årgange

almanak2013

Sønderjysk Almanak udkommer i år for 20. gang som landsdelens almanak og opslagsbog med oplysninger til foreninger, organisationer og andre, som ønsker information om sønderjyske forhold.

Forsidebilledet er i år Gram Slot.

Gram Slot bliver første gang omtalt i Valdemar Sejrs Jordebog i 1231. Hvor den præcise placering af slottet var på dette tidspunkt, vides ikke med sikkerhed.

Slottets nuværende udseende, med dets 3 fløje fra hvert deres århundrede, er det slot vi kender i dag.

Rewentlow slægten byggede østfløjen i 1400 tallet, og syd- og vestfløj kom til i 16- og 1700 tallet, da slottet var ejet af Schack slægten.

I 2007 overtager Nils og Elsabeth Nygaard og Svend og Sanne Brodersen Gram Slot, efter det havde stået tomt i 25 år.

I dag er Gram Slot åbent for alle, og slottet bruges til mange aktiviteter, såsom fester, rundvisninger, markedsdage og lejrskoler.

Sønderjysk Almanak

Almanakken indeholder en række artikler og indlæg med relation til Sønderjylland og Sydslesvig.

Almanakken udgives en gang om året i november måned. Redaktionen ser det som en væsentlig opgave, at der bringes indlæg, der er egnede til at skabe eller bidrage til debat rundt om i landsdelen og i det hele taget videregive oplysninger om den tid vi er en del af.

Sønderjysk Almanak har fyldige kalenderoplysninger med sol- og højvandskalender m.m.

Vejviser med adresser og telefonnumre på bl.a. foreninger, organisationer og skoler i Sønderjylland og Sydslesvig forbedres og udbygges løbende.

Forslag hertil modtages gerne af redaktionen.

Almanakken rummer mindeord over kendte, afdøde personer fra Sønderjylland og Sydslesvig eller med tilknytning til landsdelen.

Almanakkens hjemmeside er på: www.sønderjyskalmanak.dk.

Tak for støtte til udgivelsen af Almanakken

Sønderjydsk Skoleforening vil gerne her rette en varm tak til de mange, som støtter Almanakken. Det gælder annoncører, det gælder de mange, der beredvilligt har bidraget med indlæg og idéer, og det gælder foreningens tillidsmænd og medlemmer, der med praktisk indsats og opbakning har støttet arbejdet.

Sønderjydsk Skoleforening og redaktionen ønsker med Almanakken en glædelig jul og et godt nytår 2013.

Indholdsfortegnelse

Forord

Forord                                                                  5

 

Almanak

Kalenderen                                                          6

Solens op- og nedgang                                      30

Højvande ved vestkysten                                  31

Stjerneskud                                                       32

Formørkelser i 2013                                          33

 

Artikler og digte

Inger Rahbek Andersen: Prolog 2013                             35

Lis Mikkelsen: For 50 år siden                          36

Lis Mikkelsen: Rabaldermødet i Højer 1919     54

Holger Busch Nielsen:

Skolevirksomhed i Askovområdet               58

Holger Engvang i samtale med

Lis Mikkelsen, maj 2012                              64

Ivar Tønsberg og Kirsten Marie Raahauge:
De hjemsøgte                                               67

Conny Hamann-Boeriths:

Mit liv som håndboldspiller                          69

Inger Marie Christensen og Elke Christesen:

Folkedans i Sydslesvig 1920-2012               73

Jørgen Hanssen: Når efternavnet er Hanssen:   77

Nis Th. Jensen: Rejser i livet                             84

Jørgen Jessen og Anna Elisabeth Jessen:
Morbror Knud og Braine                              90

Arne Tybjerg: Island - min fødeø                     94

Bent Reese-Petersen: Skyggerne fra 1864       102

Inge Adriansen: Sehested 1813                       111

Anders Schaltz Andersen: Den glemte lejr      114

Sten Kaalø: Egnsspil i Sønderjylland              119

Christian Petersen: Handelsmand på Fæøerne 123

Jens Visby:

En bemærkelsesværdig social opstigning    127

Henrik Becker-Christensen:

Kronprinsesse Ingrids Feriehjem                129

Gunnar Kasper Hansen:

Løgumkloster Refugiums historie                   134

Birthe Pedersen: Værsgo kom indenfor          142

Marie Jensen: Akuatoren der blev til på Als 148

Bertina Kærager: Fra Holland til Danmark      154

Jørgen Kühl: Landdagsvalget i

Slesvig-Holsten den 6. maj 2012                160

Frode Sørensen: Uddrag af

Sprogforeningens årsberetning for 2011    165

Jens Erik Salomonsen:
Sprogforeningen i Sydslesvig 2011/12       167

Peder Moltesen Ravn:

Sønderjydsk Skoleforening 2012               168

 

Mindeord

Lorens Ludvig Caspersen                               172

Otto Christiansen                                            173

Helge Mariager Jensen                                    174

Svend Gammelgaard                                       175

Peder Sønderby                                              176

Jørgen Henry Nissen                                       177

Harry Jensen                                                   178

Silke Hinrichsen                                             179

Anders Lautrup Thyssen                                 180

Erling Pallesen                                                181

 

Håndbog og vejviser

Det Danske Kongehus                                    183

Regeringen Helle Thorning-Schmidt               184

Valg i Sydslesvig                                            185

Sydslesvig-udvalget                                        185

Statsforvaltningen Syddanmark                      186

Region Syddanmark                                       186

Sønderjyske regionsmedlemmer 2010-2013   187

Region Sønderjylland- Schlesvig                    187

Kommuner i Sønderjylland                             188

Foreninger, organisationer, institutioner m.v.  189

Kirkelige foreninger og organisationer            192

Danske og frisiske foreninger og

institutioner i Sydslesvig                            193

Musik, teater og kunst                                     199

Lokalhistoriske foreninger, arkiver

og samlinger                                               201

Biblioteker                                                      207

Frie skoler                                                       209

Kirkemusikskoler                                           212

Erhvervsskoler                                                212

Gymnasier og voksenuddannelsescentre        213

Videregående uddannelser                              214

Turistforeninger                                              215

Vandrehjem                                                    215

Museer m.v.                                                    216

Museer m.v. i Sydslesvig                                219

Forbrugerorganisationer                                  223

Husholdningsforeninger                                 223

Landboforeninger                                           224

Familielandbrug                                              225

Land- og skovbrug                                          225

Haveselskaber                                                226

Finansiering                                                    227

Jagt- og vildtforvaltning                                  228

Vildtforvaltningsområder og

Vildtkonsulenter i Sønderjylland                228

Jagttider og fredningsbestemmelser                229

Ferieplan for skolerne i Sydslesvig                 233

Flagregler                                                        234

Officielle civile flagdage 2013                       235

Truede ord                                                      236

Tilbage til oversigten