Tidligere årgange

almanak2012

Sønderjysk Almanak udkommer i år for 19. gang som landsdelens almanak og opslagsbog med oplysninger til foreninger, organisationer og andre, som ønsker information om sønderjyske forhold.

Forsiden er Rinkenæs Efterskole der fylder 60 år d. 11. maj 2012
Rinkenæs Efterskole (før: Rinkenæs Ungdomsskole) er en efterhånden mangeårig institution i Rinkenæs By. Egentlig har vi tidligere forstander P.H. Lauritsen, Hoptrup Højskole at takke for skolens eksistens. I tiden op til 2. verdenskrig sagde Hoptrup Højskole og Hoptrup Efterskole nej til ca. halvdelen af ansøgerne. Derfor besluttede P.H. Lauritsen, at de to skulle deles og det blev så efterskolen, som måtte flytte. Man så en stor gavn i, at man fandt plads til en ny efterskole så tæt ved grænsen som muligt for at styrke danskheden, hvilket blev endnu mere vigtigt lige efter krigen og egnens forholdsvis nylige tilbagevenden til Danmark. I de følgende år er skolen blevet udbygget, ombygget og vedligeholdt, så den i dag fremstår som en moderne skole med rigtig gode faciliteter.
I 2006 valgte skolen at lave en skarp sang- og musikprofil. Det har været rigtig spændende arbejde og har været medvirkende til, at vi siden har haft rigtig mange unge sang og musikelskende elever på skolen. I 60 års jubilæumsårets skoleår 2012/2013 åbner skolen med endnu 3 profiler/linjer, så vi nu kan tilbyde flg. 4 linjer: MusicClass (sang- og musiklinje), ArtCraft (kunst & design), TecCraft (innovation - teknik & håndværk) og sidst, men ikke mindst, en Golflinje.
Vi glæder os dagligt over arbejdet på Rinkenæs Efterskole og samarbejdet med Rinkenæs By i forskellige sammenhænge, og håber at vi er "still going strong", når vi skal fejre vores 70 års jubilæum. 60 års jubilæet vil blive fejret som en del af skolens elevstævne d. 12. maj 2012, men alle er velkomne til at give skolen et besøg denne dag.
John Østergaard, Forstander

Almanakken indeholder en række artikler og indlæg med relation til Sønderjylland og Sydslesvig.
Almanakken udgives en gang om året i november måned. Redaktionen ser det som en væsentlig opgave, at der bringes indlæg, der er egnede til at skabe eller bidrage til debat rundt om i landsdelen og i det hele taget videregive oplysninger om den tid vi er en del af.

Sønderjysk Almanak har fyldige kalenderoplysninger med sol- og højvandskalender m.m.

Vejviser med adresser og telefonnumre på bl.a. foreninger, organisationer og skoler i Sønderjylland og Sydslesvig forbedres og udbygges løbende.
Forslag hertil modtages gerne af redaktionen.

Almanakken rummer mindeord over kendte, afdøde personer fra Sønderjylland og Sydslesvig eller med tilknytning til landsdelen.

Almanakken har part i Sønderjydsk Skoleforenings hjemmeside.
Almanakkens hjemmeside er på: www.sønderjyskalmanak.dk

Sønderjydsk Skoleforening vil gerne her rette en varm tak til de mange, som støtter Almanakken. Det gælder annoncører, det gælder de mange, der beredvilligt har bidraget med indlæg og idéer, og det gælder foreningens tillidsmænd og medlemmer, der med praktisk indsats og opbakning har støttet arbejdet.

Sønderjydsk Skoleforening og redaktionen ønsker med Almanakken en glædelig jul og et godt nytår 2012.

Forord
Forord

Almanak
Kalenderen
Solens opgang og nedgang
Højvande ved vestkysten
Stjerneskud
Formørkelser i året 2012

Artikler og digte

Prolog 2012
Inger Rahbek Andersen

For 50 år siden
Lis Mikkelsen

Købmandsforretningen ved Branderup Mølle
Henning Demant

Sønderjysk landmand dyrker Frankrigs muld
Lis Mikkelsen

Sønderjysk Skolemuseum i Over Lerte.
Bodil Jakobsen

Kommuner og reformer
Finn Hansen

Om Lyø søfartsmuseum
Sussi Hansen

Kalvø, glimt fra en lille ø's store historie
Hrolf Thorulf

60 år til søs med marinehjemmeværnet
Svend Jungersen

Nordisk Informationskontor - en kreativ tumleplads for talrige aktiviteter
Anette Jensen

Stursbøl Kro. Vi er fæstere her for en tid
Børge Solkær i samtale med Lis Mikkelsen

Rondt o e Goll. Alsiske spillemænd
Christian Jessen

Ene kvinde om bord
Marie Finne i samtale med Lis Mikkelsen

Er vores grænseregion under forandring?
Genforening - deling - ny enhed

Lars N. Henningsen

Brødrene Gram og Sønderjydsk Skoleforening
Erik Christensen

"Hellere slides op end ruste op"
Maren Sørensen - en stærk personlighed i grænselandet (1882-1957)
Ingolf Haase

Cornelius Appel, 1821-1901. Højskolemand og præst
Heine Popp

Sønderjylland - en livslang tilknytning
Ove Ullerup

Min sønderjyske inspiration
Valdemar Rasmussen.

Isted-løven
Lars N. Henningsen

Ribe Kunstmuseum
Dagmar Warming

Sprogforeningens årsberetning 2011
Frode Sørensen og

Sydslesvig-afdelingen 2010
Lisbet Mikkelsen Buhl

Sønderjydsk Skoleforening
Peder Moltesen Ravn

Mindeord
Hans Jørgen Henningsen
Bent A. Koch
Bodil Elisabetg Rindom
Orla Tangbæk
Johannes Simonsen
Folmer Christiansen
Svend Kristiansen
Ole Bjørn Petersen
W.L. Christiansen
Marie Meyer
Kresten Philipsen

Håndbog og vejviser
Det danske kongehus
Regeringen Helle Thorning-Schmidt
Valg i Sydslesvig
6-mandsudvalget
Statsforvaltningen Syddanmark
Region Syddanmark
Sønderjyske regionsmedlemmer
Regionalforsamlingen for Region Sønderjylland-Schleswig
Kommuner i Sønderjylland
Foreninger, organisationer, institutioner m.v.
Kirkelige foreninger og organisationer
Fonde
Danske og frisiske foreninger og institutioner i Sydslesvig
Musik, teater og kunst
Lokalhistoriske foreninger, arkiver og samlinger
Biblioteker
Frie skoler
Kirkemusikskoler
Erhvervsskoler
Gymnasier og voksenuddannelsescentre
Videregående uddannelser
Turistforeninger
Vandrerhjem
Museer m.v.
Museer m.v. i Sydslesvig
Forbrugerorganisationer
Husholdningsforeninger
Landboforeninger
Familielandbrug
Land- og skovbrug
Haveselskaber
Finansiering
Jagt- og vildtforvaltning m.v.
Vildtforvaltningsområder og vildtkonsulenter i Sønderjylland
Jagttider og fredningsbestemmelser
Ferieplan for skolerne i Sydslesvig m.v.
Flagregler
Officielle civile flagdage 2012
Husråd - pletter m.m.
Husråd - rengøring m.m.
Rabarberkage

Tilbage til oversigten