Tidligere årgange

almanak2011

Forord til årgang 2011

Sønderjysk Almanak udkommer i år for 18. gang som landsdelens almanak og opslagsbog med gode og nyttige oplysninger til foreninger, organisationer og andre, som ønsker information om sønderjyske forhold.

Forsidemotivet er Efterskolen Strand på Danebod, der i år kan fejre 10 års jubilæum. Den blev i år 2001 oprettet i Sønderborg, og blev i 2003 flyttet til Fynshav i de gamle højskolebygninger - et dejligt sted tæt på skov, vand og strand. Efterskolen er Grundtvig-Koldsk og for normalbegavede elever med læse- og stavevanskeligheder. Vi har fået gode erfaringer med at tilbyde eleverne, at de kan tage en fuld afgangsprøve i 9. klasse og 10. klasses udvivede afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.

Vi arbejder hele tiden på, både i undervisning og fritid, at gøre det bedste for vores elever. Vi tilbyder dem et sted præget af tryghed, tillid og klart definerede rammer for frihed og ansvar. Vi arbejder for at forbedre deres færdigheder, give dem tro på eget værd, og så vil vi meget gerne være med til at udvikle dem til selvstændige og handledygtige unge.

Birgitte Bang Schmidt er skolens forstander.

Almanakken indeholder en række artikler og indlæg med relation til Sønderjylland og Sydslesvig.

Almanakken udgives en gang om året i november måned. Redaktionen ser det som en væsentlig opgave, at der bringes indlæg, der er egnede til at skabe eller bidrage til debat rundt om i landsdelen og i det hele taget viderebringe oplysninger om den tid vi er en del af.

Sønderjysk Almanak har fyldige kalenderoplysninger med sol- og højvandskalender m.m.

Vejviseren med adresser og telefonnumre på bl.a. foreninger, organisationer og skoler i Sønderjylland og Sydslesvig forbedres og udbygges løbende.

Forslag hertil modtages gerne af redaktionen.

Almanakken rummer mindeord over kendte, afdøde personer fra Sønderjylland og Sydslesvig eller med tilknytning til landsdelen.

Almanakken har part i Sønderjydsk Skoleforenings hjemmeside.
Adressen er: www.sønderjyskalmanak.dk

Sønderjydsk Skoleforening vil gerne her rette en varm tak til de mange, som støtter Almanakken. Det gælder annoncører, det gælder de mange, der beredvilligt har bidraget med indlæg og idéer, og det gælder foreningens tillidsmænd og medlemmer, der med praktisk indsats og opbakning har støttet arbejdet.

Sønderjydsk Skoleforening og redaktionen ønsker med Almanakken en glædelig jul og et godt nytår 2011.

Indholdsfortegnelse 2011

Kalenderen
Solens opgang og nedgang
Højvandet ved vestkysten
Stjerneskud
Formørkelser i året 2011

Artikler:

Inger Rahbek Andersen: Prolog 2011
Lis Mikkelsen: For 50 år siden
Lars N. Henningsen: Skoleforsømmelser og fattigdom i Angel
Viggo Jacobsen: Om udviklingen inden for dansk-tysk kirkeliv
Eilif Frank: Kalenderhaven på Midtfyn
Sven-Erik Ravn: Imme Gram
Stig Sylvest: 36 år med et spillende fyrtårn
Nis Th. Jensen: Fortælleren H.P. Jensen
Niels Henrik Arendt: Drengetid i Tønder før ungdomsoprøret
Henrik Becker-Christensen: Sønderjylland i Danmarks historie
Jens Møller: Danmarks stærkeste nationalsymbol: Dybbøl
Flemming Nielsen: Det har sin pris at være kærlig-kritisk journalist -men det er det hele værd
Karl Kristoffer Juhl: De sønderjyske gymnaster i Malmø 1914
Hans Holt: Om andelsbevægelsens indflydelse på udviklingen og dagligdagen
Hanne Risgaard: Skærtoft Mølle
C.C. Jessen: Breklum-missionen
Erik Nicolaisen: Barn af 50'erne
Klaus Nielsen: Dansk Skoleforening for Sydslesvig gennem 90 år
Henriette Holsteen Jessen: Den Nordslesvigske Kvindeforening
Anita Geipel: Historien om Heimdal Blæseorkestret Harreslev e.V.
Frede Gotthardsen: Klostermærken
Kai Bosack: Besættelsen - Modstandsbevægelsen - Befrielsen, Toftlund 1940 - 45
Ove Nissen / Lisbet Mikkelsen Buhl: Sprogforeningens årsberetning 2010
Peder Moltesen Ravn: Sønderjydsk Skoleforenings beretning 2010

Mindeord over:

Hans Lautrup, Vellerup
Sven Tarp, Bolderslev
Anders Bossen, Højer
Knud Due, Årø
Erika Buch, Vesterholt
Uffe Mayland, Bov
Nis Nielsen Christensen, Vesterende, Ballum
Lass Erhardsen, Sönnebüll
Märtha Kjestine Daugaard Hansen, Starup v. Haderslev
Christian Buch, Tønder
Palle Ask Nielsen, "Pokkenbøl", Møgeltønder
Bjørn Svensson, Haderslev

Håndbog og vejviser:

Det danske kongehus
Regeringen Lars Løkke Rasmussen
Valg i Sydslesvig
6-mandsudvalget
Statsforvaltningen Syddanmark
Region Syddanmark
Sønderjyske regionsrådsmedlemmer 2010 - 13
Regionalforsamlingen for Region Sønderjylland - Schleswig
Kommuner i Sønderjylland
Foreninger, organisationer, institutioner m.m.
Kirkelige foreninger og organisationer
Fonde
Danske og frisiske foreninger og institutioner i Sydslesvig
Musik, teater og kunst
Lokalhistoriske foreninger, arkiver og samlinger
Biblioteker
Frie skoler
Kirkemusikskoler
Erhvervsskoler
Gymnasier og voksenuddannelsescentre
Videregående uddannelser
Turistforeninger
Vandrerhjem
Museer m.v.
Museer m.v. i Sydslesvig
Forbrugerorganisationer
Husholdningsforeninger
Landboforeninger
Familielandbrug
Land- og skovbrug
Haveselskaber
Finansiering
Jagt- og vildtforvaltning m.v.
Vildtforvaltningsområder og vildtkonsulenter i Sønderjylland
Jagttider og fredningsbestemmelser
Ferieplan for skolerne i Sydslesvig m.v.
Flagregler
Officielle civile flagdage 2011

Tilbage til oversigten