Afstemningsfest på Folkehjem

Afstemningsfesten arrangeres i år af foreningen Norden.

Afholdelsesdato: 10. februar 2023 - kl. 19:00

Fredag, 10. februar kl. 19.00 i Kongesalen på Folkehjem Afstemningsfest

Arrangeres i samarbejde mellem Foreningen NORDEN Aabenraa, Historisk Samfund, Sprogforeningen, Frederiksklubben, Sønderjydsk Skoleforening og Grænsefor- eningen.

Lars Erik Bethge, direktør for Danevirke museum, holder foredrag med titlen: Danevirke - fra af- grænsning og konflikt til fælles kulturarv. Porten til Norden.

Det musikalske indslag over temaet grænselandet og Norden, sørger en duo med cello og guitar fra Aabenraa musikskole for. Desuden - traditionen tro - fællessang og kaffebord. Pris for deltagelse: 150 kr. Køb billet ved at bruge dette link til Place2Book (https://www.place2book.com/da/sw2/sales/g8xmf4yzo3). Der er 210 pladser og billetter kan købes fra 5. januar.

 

Arrangementet er med tilmelding - kontakt evt. formanden herom på 40809735.