Sønderjysk Skoleforening

Om foreningen

Sønderjydsk SkoleforeningSkoleforeningen er en af Sønderjyllands ældste nationale foreninger og blev oprettet 30. november 1892.

Foreningen blev dannet i den tyske tid som et nationalt bolværk til at styrke Sønderjyllands tilknytning til Danmark, dansk historie og det danske sprog. I dag er foreningen en moderne forening med stærke og intakte rødder til foreningens baggrund og historie.

Tilskud til skoleophold

Sønderjysk Skoleforening yder tilskud til skoleophold til sønderjyske unge, nord og syd for grænsen. Foreningen yder stipendier til videregående uddannelser og støtter folkeoplysende arbejde i Sønderjylland.

Foreningen råder over testamenterede fondsmidler til sit arbejde og udbetaler årligt ca. 300.000 kr. i tilskud til sine støtteformål.

Medlemskab

Foreningen har godt 14.000 medlemmer og dens virkeområde er geografisk afgrænset ved Kongeåen i nord til grænsen i syd, med mulighed for at støtte særlige formål syd for grænsen. Man skal være dansk statsborger eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig for at kunne blive medlem.

Livsvarigt medlemskab af foreningen koster 300 kr.

OBS! Skoleforeningen har fået nyt tlf. nr. - mobil 49407216