Folkefest i Skibelund Krat

Afholdelsesdato: 14. juni 2020 - kl. 11:00

Folkefest i Skibelund Krat

Søndag den 14. juni 2020 kl. 11 - 17,30.

Folkefesten afvikles i 5 oplevelseszoner:
På pladsen skaber en række foreninger og institutioner en folkefest for alle.

PÅ DEN HISTORISKE PLADS kl. 13,00

i Sønderjysk Skoleforenings og Sprogforeningens fælles udstillingspavillon:
Genopførelse af H. P. Hanssens store tale fra balkonen på Folkehjem i Aabenraa,
spillet af Bjarne Christensen fra Det lille Teater i Gråsten.

Bogsalg:

  • Sønderjysk Almanak 2020
  • "Skolen for livet" - om Skibelund og Skoleforeningen